Náš tím

Jozef Vahančík
Predseda klubu
Peter Bača
Športový manažér
Boris Herman
Tréner
Viliam Herman
Vedúci družstiev
Tatiana Kondeková
Rodičovský koordinátor
Ondrej Pavlenko
Správa kurtov
Jozef Gogolák
Správca
Renáta Šamajová
Sekretariát
Vladislav Majerík
Vedúci tenisovej ligy
Športovcov 1553/4
022 01 Čadca
Rezervácia dvorcov!
+421911767421