Cenník

Prenájom dvorcov

Cenník na letnú sezónu 2023
Deň Čas Cena
Pondelok – nedeľa 7:00 – 20:00 6€/hod
Permanentka 50€/10 hodín

Zľavy
Kategória Zľava
Deti do 13 rokov Zadarmo
Deti od 13 do 18 rokov 50%
Osoby nad 65 rokov 30%
Osoby ZŤP 50%

Upozornenie: V prípade uplatnenia zľavy je účasť majiteľa permanentky pri hre podmienkou! Na zľavnený lístok môžu hrať max. 2 osoby! Permanentka v plnej hodnote je prenosná. Na permanentku môže hrať na dvorci ľubovoľný počet hráčov.

Tenisové tréningy pre deti

 

Tenisová prípravka (skupinové tréningy detí)
Tréning (60 min.) 6 €

* V zimnej sezóne sa k cene tréningov pripočítava poplatok za halu/telocvičňu.

  • Vyúčtovanie za tréningy robí tréner na konci mesiaca podľa počtu tréningov v mesiaci s ohľadom na miesto tréningu a platby sa posielajú na účet TK Čadca do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
  • Deti sú rozdelené do skupín na začiatku letnej a na začiatku zimnej sezóny
  • Poplatok za tréning v letnej sezóne (apríl - október) zahŕňa členský poplatok, poplatok za prenájom kurtu, odmenu pre trénera
  • Poplatok za tréning v zimnej sezóne (november - marec) zahŕňa členský poplatok, poplatok za tréningovú halu/telocvičňu podľa možností klubu, odmenu pre trénera
  • V prípade zrušenia tréningu zo strany trénera alebo kvôli nepriaznivým podmienkam, tréning sa môže presunúť na náhradný termín. Ak to nie je možné, poplatok za tréning sa neúčtuje a mesačná paušálna platba bude znížená o alikvotnú čiastku

Ostatné služby

Vypletanie rakiet
Hráč Cena
Klubový hráč 5€
Verejnosť 6€
Zapožičanie tenisovej rakety / 1 hodina 2€
Prenájom skrinky / sezóna 25€

Športovcov 1553/4
022 01 Čadca
Rezervácia dvorcov!
+421911767421